جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1152389 تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
تاریخ انتشار: 1398/04/02
1096994 بوروکراسی اداری پاشنه آشیل مقابله با تحریم است
تاریخ انتشار: 1397/10/15
1073456 بوروکراسی ناکارآمد و ممانعت آن از اجرای قانون
تاریخ انتشار: 1397/07/02
1073448 چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون میشود؟ بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران
تاریخ انتشار: 1397/07/02
915598 برای اداره کشور نیازمند بررسی دقیق شرایط موجود هستیم
تاریخ انتشار: 1393/09/25