جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1566528 ضرورت حافظت از مناطق سفید و زرد کرونایی در کشور
تاریخ انتشار: 1399/04/19
1564934 میرمحمدی به عنوان نماینده کمیسیون بهداشت در اصل ۹۰
تاریخ انتشار: 1399/04/17
1509399 لزوم ارائه خدمات درمانی به بیماران غیر کرونایی
تاریخ انتشار: 1399/02/07
1421446 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 56. بخش بهداشت و درمان
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1421476 سهم بخش بهداشت و درمان از لایحه بودجه سال 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1134254 بررسی مشکلات بیمه های درمانی
تاریخ انتشار: 1398/02/10
1127549 بهداشت روانی از اصول مهم بهداشت اولیه
تاریخ انتشار: 1398/01/26
1114010 ادعای آمریکا در جهت ممانعت از تحریم غذا و دارو صحت ندارد
تاریخ انتشار: 1397/12/04
1107617 لزوم توجه به تولید واکسن فلج اطفال تزریقی
تاریخ انتشار: 1397/11/14
1102061 بسیاری از خدمات درمانی در داخل کشور انجام می شود
تاریخ انتشار: 1397/10/30