جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1662262 میزان خسارت خشکسالی افزایش پیدا می کند
تاریخ انتشار: 1400/03/11
1659539 وضعیت قیمت محصولات کشاورزی
تاریخ انتشار: 1400/02/29
1659495 خسارت خشکسالی به بخش کشاورزی
تاریخ انتشار: 1400/02/29
1651906 رفع انحصار در تولید کمباین و تراکتور در داخل کشور
تاریخ انتشار: 1400/01/30
1651285 راهکاری جلوگیری از کمبود آب در آستانه فصل تابستان
تاریخ انتشار: 1400/01/29
1651242 مصرف مسرفانه انرژی و هزینه سنگین برای اقتصاد ملی
تاریخ انتشار: 1400/01/29
1650812 طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
تاریخ انتشار: 1400/01/25
1646557 انتقاد از سود کم باغداران
تاریخ انتشار: 1399/12/23
1646071 اجرای طرح کاداستر طی ۴ سال تنها برای ۱۰ درصد زمین های کشاورزی
تاریخ انتشار: 1399/12/20
1643568 اختصاص یارانه سوخت برای هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی
تاریخ انتشار: 1399/12/10