جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1310430 بررسی کارشناسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: 1398/07/17
1305794 شفاف سازی فعالیت های اقتصادی با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1278762 اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تسهیلات خرید از شرکت های لیزینگی
تاریخ انتشار: 1398/06/31
1145978 قیمت ارز در سرازیری قرار می گیرد
تاریخ انتشار: 1398/03/13
1137625 درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده 7. بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی (کلیات)
تاریخ انتشار: 1398/02/17
1137617 بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: 1398/02/17
1064260 بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران
تاریخ انتشار: 1397/04/12
1064262 بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران
تاریخ انتشار: 1397/04/12
1045551 رشد اقتصادی سال 1396 حدود 4/6 درصد است
تاریخ انتشار: 1396/11/24
1042517 تشریح اقدامات کمیته مالیاتی برای رفع مسائل مالیات برارزش افزوده
تاریخ انتشار: 1396/10/26