جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1435126 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 60. بخش برق(گزارش تفصیلی)
تاریخ انتشار: 1398/11/19
1435099 سهم بخش برق ازلایحه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/11/19
1406071 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 40. بخش برق
تاریخ انتشار: 1398/10/23
1406140 وضعیت بخش برق در لایحه بودجه سال 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/23
1307414 زیر و بم یارانه انرژی در ایران از منظر مصرف برق در بخش خانگی
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1307350 درباره یارانه انرژی در ایران 2. تصویر مصرف برق در بخش خانگی
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1155370 چالش ها و راهکارهای رونق تولید بخش برق در سال 1398
تاریخ انتشار: 1398/04/11
953424 جهش صنعت برق پس از انقلاب مثال زدنی است
تاریخ انتشار: 1394/11/21
941711 تحقیق و تفحص از "وزارت نیرو" در راه مجلس
تاریخ انتشار: 1394/08/03
937981 خلاصه مدیریتی ارزیابی عملکرد وزارت نیرو (بخش برق) در سال های 1392-1389
تاریخ انتشار: 1394/07/06