جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1638276 ورود جدی مجلس به برنامه آموزش ملی خانواده در حوزه های قبل، حین و پس از ازدواج
تاریخ انتشار: 1399/11/13
1616516 پیش بینی مشوق های بلندمدت برای حمایت از زوجین و فرزندان
تاریخ انتشار: 1399/07/07
1612246 ضرورت تعیین متولی ساخت و قیمت گذاری مسکن
تاریخ انتشار: 1399/07/02
1600766 بررسی و اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان
تاریخ انتشار: 1399/06/11
1593982 طرح حمایت از زاد و ولد، جمعیت و خانواده
تاریخ انتشار: 1399/05/28
1574814 ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج
تاریخ انتشار: 1399/05/04
1569404 موضوعات مهم ایجاد انگیزه و تسهیل ازدواج جوانان
تاریخ انتشار: 1399/04/25
1565452 نظارت بر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان
تاریخ انتشار: 1399/04/18
1560224 عدم افزایش جمعیت بیانگر تضعیف شدن نهاد خانواده است
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1557856 تسهیل ازدواج جوانان نیازمند زیرساخت مناسب است
تاریخ انتشار: 1399/04/05