جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1656546 رفع ایرادات شورای نگهبان به ۱۰ ماده از طرح جوانی جمعیت
تاریخ انتشار: 1400/02/18
1650538 مسئله​ جمعیتی کشور ابرچالش قرن پانزدهم
تاریخ انتشار: 1400/01/24
1647499 مشوق های خوب در طرح جوانی جمعیت برای تامین مسکن زوجین
تاریخ انتشار: 1400/01/06
1646886 موضوع جمعیت ابرچالش قرن آینده کشور خواهد بود
تاریخ انتشار: 1399/12/28
1609306 تقویت نقش نظارتی مجلس در طرح جدید جمعیت و تعالی خانواده
تاریخ انتشار: 1399/06/29
1594620 بررسی اولیه طرح جمعیت
تاریخ انتشار: 1399/05/29
1593982 طرح حمایت از زاد و ولد، جمعیت و خانواده
تاریخ انتشار: 1399/05/28
1587122 دستور کار هفته آینده کمیسیون فرهنگی
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1560224 عدم افزایش جمعیت بیانگر تضعیف شدن نهاد خانواده است
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1548190 سیاست های تشویقی برای افزایش رشد جمعیت
تاریخ انتشار: 1399/03/21