جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1038291 اختصاص ۲۰ درصد از سهم واریزی بهای گاز به خزانه جهت استانداردسازی وسایل گرمایشی مدارس
تاریخ انتشار: 1396/09/07
1036888 طرح الزام استفاده از کلاه ایمنی منطبق بر استانداردهای ملی تصویب شد
تاریخ انتشار: 1396/08/22
1027165 طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد برای بار پنجم اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1396/04/27
1020511 مصوبات شورای استاندارد استان ها فقط در چارچوب مصوبات عالی استاندارد نافذ است
تاریخ انتشار: 1396/03/07
1020503 نحوه تعیین استانداردهای دارویی، کالاها و تجهیزات پزشکی، نظامی و انرژی هسته ای مشخص شد
تاریخ انتشار: 1396/03/07
1018403 برگزاری آزمون های استاندارد گام مهم در اجرای قانون
تاریخ انتشار: 1396/02/31
1015445 وزارت بهداشت موظف به نظارت و اجرای استانداردهای کالاهای سلامت محور شد
تاریخ انتشار: 1396/02/04
1014777 تکالیف سازمان محیط زیست برای جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی
تاریخ انتشار: 1396/01/29
1014023 مراکز صنعتی موظف به استفاده از سوخت استاندارد شدند
تاریخ انتشار: 1396/01/21
997607 قطعات وارداتی خودرو از حداقل های استاندارد هم بی بهره اند
تاریخ انتشار: 1395/08/23