جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1219130 استخدام حداقل ۱۰ هزار نیروی حق التدریسی در آستانه سال جدید تحصیلی
تاریخ انتشار: 1398/05/14
1167954 زمان اجرای نظام رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1398/04/16
1152756 بررسی کارشناسی طرح معلم تمام وقت
تاریخ انتشار: 1398/04/03
1152748 بررسی کارشناسی طرح معلم تمام وقت
تاریخ انتشار: 1398/04/03
1085003 لزوم استفاده از ظرفیت های معلمان بازنشسته
تاریخ انتشار: 1397/08/28
1084625 جلوگیری از بازماندگی تحصیل دانش آموزان عشایر با ارائه تجهیزات
تاریخ انتشار: 1397/08/27
1065943 ۵ راهکار آموزش و پرورش برای جبران کمبود نیروی انسانی
تاریخ انتشار: 1397/04/25
1063379 تغییرات طرح تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس
تاریخ انتشار: 1397/04/06
1058130 تغییرات کمیسیون آموزش بر طرح تعیین تکلیف معلمان حق التدریس
تاریخ انتشار: 1397/03/05
1057046 نیاز آموزش و پرورش به ۱۱۷هزار نیرو
تاریخ انتشار: 1397/03/01