جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1638747 فرصت مجلس به معلمان قرآن و پرورشی برای استخدام
تاریخ انتشار: 1399/11/15
1628463 تأکید نمایندگان برای استفاده از نیروهای غیررسمی به منظور جبران کسری معلم
تاریخ انتشار: 1399/08/28
1600364 برنامه مجلس برای حمایت از معلمان
تاریخ انتشار: 1399/06/10
1585342 ضرورت توجه ویژه به آموزش و پرورش، حقوق و معیشت معلمان و بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/05/19
1566802 طرح تعیین تکلیف استخدامی حق التدریسان و نهضتی ها
تاریخ انتشار: 1399/04/19
1552900 توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/03/27
1548088 تعیین تکلیف نیروهای بلاتکلیف آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1399/03/21
1519042 نحوه اجرای نظام رتبه بندی فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/02/20
1517713 تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی
تاریخ انتشار: 1399/02/16
1516777 نحوه استخدام نیروهای خرید خدمات آموزشی ، حق التدریسی و پیش دبستانی تعیین تکلیف شد
تاریخ انتشار: 1399/02/15