جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1309710 درباره یارانه انرژی در ایران 6. تصویر مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی
تاریخ انتشار: 1398/07/17
1302482 آسیب شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران
تاریخ انتشار: 1398/07/13
1234790 ۱۳ درصد اشتغال کشور مربوط به صنعت نساجی است
تاریخ انتشار: 1398/05/26
1228034 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش صنعت
تاریخ انتشار: 1398/05/19
1225710 نقش خودباوری و جوانان در خودکفایی کشور
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1220334 باید بین دانشگاه و صنعت رابطه معناداری برقرار شود
تاریخ انتشار: 1398/05/14
1154994 زیر و بم چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش صنعت
تاریخ انتشار: 1398/04/09
1148528 بررسی بایدها و نبایدهای استراتژی توسعه صنعتی کشور در مرکز پژوهش های مجلس
تاریخ انتشار: 1398/03/22
1140474 برای رسیدن به اهداف 1404 به تدابیر قوی تر و تلاش بیشتری نیاز است
تاریخ انتشار: 1398/02/24
1130233 چالش های پیش روی صنعت نساجی
تاریخ انتشار: 1398/02/02