جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1036280 تزریق ویتامین به اقتصاد کشورهای غنی توسط سیگاری های جهان سوم
تاریخ انتشار: 1396/08/16
1005396 قیمت سیگار بر روی پاکت های آن درج می شود
تاریخ انتشار: 1395/10/25
1005390 مالیات سیگار مشخص شد
تاریخ انتشار: 1395/10/25
995760 عوارض حاصل از تولید سیگار نصیب شرکت های خارجی می شود
تاریخ انتشار: 1395/08/15
959832 ضرورت حمایت از تولید ملی
تاریخ انتشار: 1395/01/31
959115 ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه تحمیل شده به بخش سلامت ناشی از مصرف سیگار
تاریخ انتشار: 1395/01/28
946891 مالیات سیگار در ایران 11درصد، در کشورهای پیشرفته 70درصد
تاریخ انتشار: 1394/09/14
945355 مدیریت مصرف دخانیات با اخذ مالیات
تاریخ انتشار: 1394/09/01
942896 مالیات بر سیگار 11 هزار میلیارد به حوزه سلامت تزریق می کند
تاریخ انتشار: 1394/08/11
900741 استعمال سیگار و قلیان در اماکن عمومی تعدی به سلامت دیگران است
تاریخ انتشار: 1393/06/09