جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1081471 نقش پژوهش های دولتی در فعالیت های نوآورانه شرکت ها؛ محورهای مهم سیاستی با نگاه به تجربه ایالات متحده
تاریخ انتشار: 1397/08/19
1078723 هوش مصنوعی در جهان (1) (فدراسیون روسیه)
تاریخ انتشار: 1397/08/06
1078734 هوش مصنوعی در روسیه
تاریخ انتشار: 1397/08/06
1072223 دولت از کسب و کارهای اینترنتی حمایت کند
تاریخ انتشار: 1397/06/21
1067456 هوش مصنوعی و قانونگذاری در حوزه روباتیک
تاریخ انتشار: 1397/05/09
1067454 هوش مصنوعی و قانونگذاری (5) (قواعد قانون مدنی در حوزه روباتیک پارلمان اروپا)
تاریخ انتشار: 1397/05/09
1066818 مقدمه ای بر تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: 1397/05/01
1066816 مقدمه ای بر تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: 1397/05/01
1064566 فناوری دفاتر کل توزیع شده فراتر از فناوری زنجیره بلوکی
تاریخ انتشار: 1397/04/14
1064564 فناوری دفاتر کل توزیع شده فراتر از فناوری زنجیره بلوکی
تاریخ انتشار: 1397/04/14