جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1472943 جهش تولید نیازمند اتخاذ تدابیر و سازوکارهای ویژه و تحقق و عملیاتی کردن آن در گرو برنامه ریزی و همراهی سه قوه است
تاریخ انتشار: 1399/01/08
1470869 نمود «جهش تولید» در محصولات فرهنگی و هنری
تاریخ انتشار: 1399/01/05
1397030 سهم نفت در بودجه سال آینده
تاریخ انتشار: 1398/10/08
1297078 بررسی طرح اصلاح قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در کمیسیون کشاورزی
تاریخ انتشار: 1398/07/10
1270086 استارت آپ ها باید در جامعه تقویت شوند
تاریخ انتشار: 1398/06/26
1251950 بررسی فعالیت های نامولد رقیب تولید و راهکارهای مقابله با آن در ایران
تاریخ انتشار: 1398/06/05
1251922 الگوی راهبردی حمایت از تولید 15. فعالیت های نامولد رقیب تولید برخی تجربه های جهانی و راهکارهای مقابله با آن در ایران
تاریخ انتشار: 1398/06/05
1212354 ایجاد ۴۷۰ هزار شغل در سال ۹۷ و حدود ۱۰۰ هزار شغل در سال ۹۸
تاریخ انتشار: 1398/05/09
1198514 وضعیت اجرای برنامه های تولید و اشتغال از طریق حوزه فرهنگ
تاریخ انتشار: 1398/05/02
1181682 افزایش کیفیت لوازم خانگی و بی نیازی از محصولات خارجی
تاریخ انتشار: 1398/04/24