جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1159002 ایران هیچ گونه کاهش سهمیه را از اوپک نمی پذیرید
تاریخ انتشار: 1398/04/11
1149198 نقش و جایگاه کنونی سازمان نفتی اوپک در بازار جهانی نفت
تاریخ انتشار: 1398/03/26
1018744 موتور اوپک دوباره روشن می شود
تاریخ انتشار: 1396/03/01
1000068 موفقیت اوپک بخشی از نتایج برجام است
تاریخ انتشار: 1395/09/13
1000059 موفقیت ایران در نشست اوپک برخاسته از قدرت دیپلماسی کشور بود
تاریخ انتشار: 1395/09/13
1000114 اجلاس اوپک دستاوردهای خوبی برای ایران به همراه داشت
تاریخ انتشار: 1395/09/13
1000122 موفقیت ایران در اوپک مرهون دیپلماسی نفتی و سیاسی است
تاریخ انتشار: 1395/09/13
1000006 دیپلماسی نفتی ایران روح تازه ای در کالبد اوپک دمید
تاریخ انتشار: 1395/09/13
999976 موفقیت ایران در اجلاس اوپک زمینه افزایش درآمد عمومی کشور را مهیا کرد
تاریخ انتشار: 1395/09/13
998832 بازگرداندن اعضای اوپک به میز مذاکره؛ با دیپلماسی نفتی ایران
تاریخ انتشار: 1395/09/02