جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1228626 ضرورت ضابطه مند کردن فعالیت کارگران ایرانی در خارج کشور
تاریخ انتشار: 1398/05/19
1225978 کمک استارتاپ ها به کاهش نرخ بیکاری و تقویت اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1224134 مهمترین دغدغه جوانان اشتغال است
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1225470 شرایط قرارداد های کاری در حوزه اشتغال
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1214690 هدف از خصوصی سازی رشد و توسعه واحدهای تولیدی
تاریخ انتشار: 1398/05/12
1208722 بررسی یک فوریت طرح حمایت از اشتغال روستایی
تاریخ انتشار: 1398/05/08
1202770 ضرورت اهمیت دادن به موضوع هدایت تحصیلی
تاریخ انتشار: 1398/05/05
1198514 وضعیت اجرای برنامه های تولید و اشتغال از طریق حوزه فرهنگ
تاریخ انتشار: 1398/05/02
1193774 وضعیت اجرای برنامه های تولید و اشتغال از طریق حوزه کشاورزی
تاریخ انتشار: 1398/04/31
1174246 ضرورت عزم جدی وزرا در حمایت از کسب و کارهای جدید
تاریخ انتشار: 1398/04/19