جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1562060 شفاف سازی، هوشمندسازی، کارآمدسازی و مردمی سازی
تاریخ انتشار: 1399/04/11
1561704 مبنا در مجلس یازدهم بر حل مساله گذاشته شده است
تاریخ انتشار: 1399/04/11
1560472 سه اولویت رفع آسیب های اجتماعی در تهران
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1559938 ضرورت توسعه عدالت آموزشی با اولویت مناطق محروم
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1558852 حل مشکل بیکاری درصورت حمایت از صنایع پایین دستی
تاریخ انتشار: 1399/04/07
1555656 اشتغال، معیشت و مسکن در ذیل مبحث اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/04/02
1551988 تاکید مقام معظم رهبری بر تحولگرایی
تاریخ انتشار: 1399/03/25
1551966 مبارزه با فساد، نیازمند قوانین با ضمانت اجرایی بالا
تاریخ انتشار: 1399/03/25
1551622 مجلس یازدهم و اهتمام جدی در حوزه اشتغال و معیشت
تاریخ انتشار: 1399/03/25
1548022 دستاورد گفتمان مقاومت و تضعیف رژیم صهیونیستی
تاریخ انتشار: 1399/03/21