جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1598778 لزوم جلوگیری از خام فروشی
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1593030 سیاست خودکفایی نیازمندان
تاریخ انتشار: 1399/05/27
1589604 وضعیت اشتغال کشور
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1588506 جوانگرایی در مدیریت کشور و شکوفایی اقتصاد
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1578406 راهکار اساسی برای توسعه اشتغال پایدار چیست ؟
تاریخ انتشار: 1399/05/10
1577980 سازمان فنی حرفه ای نقش کلیدی در توسعه اشتغال و کارآفرینی
تاریخ انتشار: 1399/05/08
1577650 ضرورت توسعه اشتغال و کارآفرینی
تاریخ انتشار: 1399/05/08
1575668 ضرورت جذب نقدینگی و سرمایه برای اجرای پروژه های کلان
تاریخ انتشار: 1399/05/06
1569404 موضوعات مهم ایجاد انگیزه و تسهیل ازدواج جوانان
تاریخ انتشار: 1399/04/25
1569302 رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/04/24