جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1598778 لزوم جلوگیری از خام فروشی
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1589604 وضعیت اشتغال کشور
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1588506 جوانگرایی در مدیریت کشور و شکوفایی اقتصاد
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1583910 ضرورت جوانگرایی در مدیریت های مختلف
تاریخ انتشار: 1399/05/18
1578406 راهکار اساسی برای توسعه اشتغال پایدار چیست ؟
تاریخ انتشار: 1399/05/10
1577650 ضرورت توسعه اشتغال و کارآفرینی
تاریخ انتشار: 1399/05/08
1562676 ضرورت توسعه زیرساخت های ورزشی
تاریخ انتشار: 1399/04/14
1551988 تاکید مقام معظم رهبری بر تحولگرایی
تاریخ انتشار: 1399/03/25
1551966 مبارزه با فساد، نیازمند قوانین با ضمانت اجرایی بالا
تاریخ انتشار: 1399/03/25
1548022 دستاورد گفتمان مقاومت و تضعیف رژیم صهیونیستی
تاریخ انتشار: 1399/03/21