جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1644663 ضرورت رفع معضل بیکاری
تاریخ انتشار: 1399/12/13
1643503 افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای حمایت از اشتغال و کارآفرینی
تاریخ انتشار: 1399/12/10
1637790 مردم ایران سال ها نظاره گر قداره بندی و عربده کشی آمریکا و انگلیس در ایران بودند
تاریخ انتشار: 1399/11/12
1637759 ۳۲ هزار میلیارد تومان برای طرح های اشتغالزایی در روستاها
تاریخ انتشار: 1399/11/12
1598778 لزوم جلوگیری از خام فروشی
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1589604 وضعیت اشتغال کشور
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1588506 جوانگرایی در مدیریت کشور و شکوفایی اقتصاد
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1583910 ضرورت جوانگرایی در مدیریت های مختلف
تاریخ انتشار: 1399/05/18
1578406 راهکار اساسی برای توسعه اشتغال پایدار چیست ؟
تاریخ انتشار: 1399/05/10
1577650 ضرورت توسعه اشتغال و کارآفرینی
تاریخ انتشار: 1399/05/08