جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1128898 ضرورت ایجاد فرصت های اشتغال برای افراد جویای کار در جامعه
تاریخ انتشار: 1398/01/28
1070178 بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال 1393 تا زمستان سال1396
تاریخ انتشار: 1397/06/12
1040558 کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید
تاریخ انتشار: 1396/10/06
922002 انتقاد از تصاحب مشاغل از سوی اتباع غیرمجاز
تاریخ انتشار: 1393/11/19