جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1600162 کشف میدان گازی در کشور ترکیه
تاریخ انتشار: 1399/06/10
1411912 ملاک پرداخت یا حذف یارانه معیشتی
تاریخ انتشار: 1398/10/28
1358549 بررسی عملکرد قانون هدفمندکردن یارانه ها در بخش انرژی
تاریخ انتشار: 1398/09/09
1358501 درباره یارانه انرژی در ایران 8. ارزیابی عملکرد قانون هدفمندکردن یارانه ها
تاریخ انتشار: 1398/09/09
1357173 یارانه معیشتی به اقشار جامعه، رویکرد امدادی و اجتماعی
تاریخ انتشار: 1398/09/06
1329854 بررسی مصرف حامل های انرژی در بخش حمل و نقل
تاریخ انتشار: 1398/07/30
1329810 درباره یارانه انرژی در ایران 7. تصویر مصرف حامل های انرژی در بخش حمل و نقل
تاریخ انتشار: 1398/07/30
1309670 بررسی یارانه انرژی از منظر حامل های انرژی و آب در بخش کشاورزی
تاریخ انتشار: 1398/07/16
1309630 درباره یارانه انرژی در ایران 5. تصویر مصرف حامل های انرژی و آب در بخش کشاورزی
تاریخ انتشار: 1398/07/16
1307138 درباره یارانه انرژی در ایران 1. یارانه پنهان و ملاحظات آن
تاریخ انتشار: 1398/07/15