جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1441912 قانون جدید تجارت موتور محرکی برای توسعه اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: 1398/11/27
1441234 ایجاد فرصت های تازه برای تجارت با سایر کشورها با اجرای قانون تجارت جدید
تاریخ انتشار: 1398/11/26
1425349 اعلام وصول لایحه اصلاح قانون تجارت
تاریخ انتشار: 1398/11/07
1393945 شورای نگهبان به طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
تاریخ انتشار: 1398/10/04
1361689 لایحه تجارت و شفافیت اسناد تجاری
تاریخ انتشار: 1398/09/11
1360973 لایحه تجارت متناسب با شرایط داخلی کشور تدوین شده است
تاریخ انتشار: 1398/09/11
1360857 بهبود و ارتقا نظام بانکی کشور یکی از آثار مثبت تصویب لایحه تجارت
تاریخ انتشار: 1398/09/11
1359373 تسهیلات حاصل از تصویب لایحه تجارت
تاریخ انتشار: 1398/09/09
1356961 ایجاد سامانه صدور سفته الکترونیکی تا ۳ سال آینده
تاریخ انتشار: 1398/09/06
1356917 ویژگی های چک معتبر در لایحه تجارت مشخص شد
تاریخ انتشار: 1398/09/06