جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1606146 بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در کمیسیون اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/06/21
1599712 اثرگذاری تصمیمات بانک مرکزی روی پایه پولی کشور
تاریخ انتشار: 1399/06/07
1582226 مهار روند کاهشی ارزش پول ملی
تاریخ انتشار: 1399/05/15
1521584 اثر اقتصادی حذف چهار صفر از پول ملی
تاریخ انتشار: 1399/02/22
1521414 کاهش فشار هزینه های تغییر اسکناس با تعیین 3 سال
تاریخ انتشار: 1399/02/22
1518185 حذف ۴ صفر از پول ملی؛ تقویت پول ملی
تاریخ انتشار: 1399/02/17
1518119 ابعاد قانون جدید نظام پولی و بانکی کشور
تاریخ انتشار: 1399/02/17
1516605 حذف صفر، تورم و هزینه چاپ اسکناس و ضرب مسکوکات را کاهش می دهد
تاریخ انتشار: 1399/02/15
1516583 حذف ۴ صفر اقتصاد کشور را سامان نمی دهد
تاریخ انتشار: 1399/02/15
1516541 موافقت نمایندگان با لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور
تاریخ انتشار: 1399/02/15