جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1570986 تخصیص یارانه تامین نهاده های دامی
تاریخ انتشار: 1399/04/28
1429621 تلاش مجلس در عدم کاهش رقم یارانه معیشتی
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1373301 بررسی موضوع پرداخت یارانه برای تأمین نهاده های کشاورزی و دامی
تاریخ انتشار: 1398/09/20
1365697 اهداف طرح افزایش قیمت بنزین
تاریخ انتشار: 1398/09/16
1364093 واریز یارانه نقدی باید از دهک های پایین جامعه آغاز شود
تاریخ انتشار: 1398/09/13
1358501 درباره یارانه انرژی در ایران 8. ارزیابی عملکرد قانون هدفمندکردن یارانه ها
تاریخ انتشار: 1398/09/09
1253022 ضرورت تعیین تکلیف هدفمندی یارانه ها
تاریخ انتشار: 1398/06/06
1106870 حذف دهک های بالای درآمدی باید متمرکز و ملی انجام شود
تاریخ انتشار: 1397/11/13
986276 افزایش سرانه مصرف لبنیات نیازمند یارانه ویژه
تاریخ انتشار: 1395/06/17
985081 مجلس دولت را موظف به ثبت نام مجدد یارانه بگیران به اشتباه حذف شده کرد
تاریخ انتشار: 1395/06/03