جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1602880 نحوه تعیین حدنصاب کمیسیون قضایی و حقوقی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/06/16
1559264 رویکردهای مهم مجلس بحث مردمی بودن است
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1559208 شهیدبهشتی یک ملت بود
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1559060 مبارزه با فساد بدون ملاحظه و تعدی و فقط بر مدار حق، عدل و قانون
تاریخ انتشار: 1399/04/07
1558522 عدم تبعیض در برخورد با فساد، خواست رهبری و مردم
تاریخ انتشار: 1399/04/07
1558500 تسریع بررسی طرح ها و لوایح حوزه زنان و کودکان
تاریخ انتشار: 1399/04/07
1558478 ضرورت همکاری با دستگاه قضا برای مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1399/04/07
1558206 تعامل میان نمایندگان مجلس با دستگاه قضا
تاریخ انتشار: 1399/04/06
1529162 قوه قضائیه موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت شد
تاریخ انتشار: 1399/02/30
1528736 موفقیت کمیسیون قضایی در انجام وظیفه نظارتی و تقنینی
تاریخ انتشار: 1399/02/30