جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1619748 طرح کلی اصلاح ساختار بودجه جمع بندی می شود
تاریخ انتشار: 1399/07/16
1611352 جزئیات جدید از طرح تغییر ساختار بودجه
تاریخ انتشار: 1399/07/01
1610616 تعیین میزان منابع ناشی از اجرای احکام
تاریخ انتشار: 1399/06/31
1610170 مجلس باید برای اصلاح ساختار در بحث شکلی و محتوایی بودجه ورود کند
تاریخ انتشار: 1399/06/30
1608438 اصلاح سیستم مالیاتی کشور باید در اولویت باشد
تاریخ انتشار: 1399/06/27
1604182 بهترین روش جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه
تاریخ انتشار: 1399/06/18
1602662 اعضای ناظر مجلس در شورای اقتصاد انتخاب شدند
تاریخ انتشار: 1399/06/16
1601690 بودجه سال 1400 به دور از وابستگی به نفت
تاریخ انتشار: 1399/06/14
1601580 نحوه تامین منابع مورد نیاز طرح تامین کالاهای اساسی بررسی می شود
تاریخ انتشار: 1399/06/13
1601340 تحلیل نوسانات بازار بورس
تاریخ انتشار: 1399/06/13