جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1563456 اخذ مالیات بر عایدی سرمایه راهی برای جبران کسری بودجه
تاریخ انتشار: 1399/04/15
1562946 بررسی موضوع اصلاح ساختار کلی بودجه
تاریخ انتشار: 1399/04/14
1561508 اصلاح کلی ساختار بودجه و بودجه سال جاری
تاریخ انتشار: 1399/04/11
1556414 بررسی تعیین منابع جدید برای بودجه
تاریخ انتشار: 1399/04/03
1552342 جلوگیری از فرارهای مالیاتی و جبران بخشی از کسری بودجه
تاریخ انتشار: 1399/03/26
1549898 افزایش پایه های مالیاتی راهی برای جبران کسری بودجه
تاریخ انتشار: 1399/03/24
1549122 اصلاح ساختار، بهترین راه برای جبران کسری بودجه
تاریخ انتشار: 1399/03/22
1548000 توجه ویژه به بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران
تاریخ انتشار: 1399/03/21
1546526 تقویت روابط ایران با کشورهای منطقه و همسایه
تاریخ انتشار: 1399/03/21
1544168 آغاز تحول مجلس یازدهم توجه به معیشت و اشتغال مردم
تاریخ انتشار: 1399/03/19