جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1519560 ضرورت وضع پایه های مالیاتی بر اغنیا
تاریخ انتشار: 1399/02/21
1518163 درآمدهای نفتی تکیه گاه ما نیست
تاریخ انتشار: 1399/02/17
1506557 فرآیند اعتراض مودیان به برگه های تشخیص مالیاتی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1504509 مجازات تخلف ماموران مالیاتی تعیین شد
تاریخ انتشار: 1399/02/02
1504421 نحوه تجدید رسیدگی به آرای قطعی هیات اختلاف مالیاتی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/02/02
1504307 شرایط ارجاع پرونده های مالیات بر ارزش افزوده به هیأت حل اختلاف مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/02/02
1504167 زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/02/02
1504125 ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: 1399/02/02
1496657 موارد مستثنی از شمول مالیات بر ارزش افزوده مشخص شدند
تاریخ انتشار: 1399/01/27
1496635 قانون مالیات بر ارزش افزوده عطف به ماسبق نمی شود
تاریخ انتشار: 1399/01/27