جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1619854 دریافت مالیات از عایدی سرمایه
تاریخ انتشار: 1399/07/16
1614800 اجرای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه
تاریخ انتشار: 1399/07/04
1583866 طرح مالیات از خانه های خالی و مشکلات کنونی بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1399/05/18
1582116 تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی
تاریخ انتشار: 1399/05/15
1582094 طرح اخذ مالیات از خانه های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن است
تاریخ انتشار: 1399/05/15
1579146 ضرورت نوسازی نظام مالیاتی کشور
تاریخ انتشار: 1399/05/11
1574638 تصویب احکام مربوط به مالیات و مولدسازی دارایی دولت
تاریخ انتشار: 1399/05/04
1571232 طرح اخذ مالیات از خانه های خالی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد
تاریخ انتشار: 1399/04/29
1571166 تاثیر اخذ مالیات از خانه های خالی بر کاهش قیمت مسکن
تاریخ انتشار: 1399/04/29
1569714 افزایش نرخ مالیات از خانه های خالی موجب آشفتگی بیشتر بازار مسکن می شود
تاریخ انتشار: 1399/04/25