جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1465073 عملکرد مجلس برای عدم تصویب لایحه بودجه 99
تاریخ انتشار: 1398/12/28
1452163 اختصاص 60 لیتر بنزین نوروزی در سال 99
تاریخ انتشار: 1398/12/07
1452130 انتشار اوراق قرضه ضررهای بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه دارد
تاریخ انتشار: 1398/12/07
1449985 دولت ظرف مدت دو هفته لایحه جدید بودجه سال ۹۹ را به مجلس تقدیم می کند
تاریخ انتشار: 1398/12/06
1399751 زیر و بم کلیات لایحه بودجه سال 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/14
1397113 زیر و بم لایحه بودجه سال 99 کل کشور در بخش هواشناسی
تاریخ انتشار: 1398/10/08
1397103 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 18. بخش هواشناسی
تاریخ انتشار: 1398/10/08
1396566 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری
تاریخ انتشار: 1398/10/07
1361429 بررسی رویکرد دولت در تهیه بودجه سال 1399 کل کشور به صورت برنامه محور
تاریخ انتشار: 1398/09/11
1361381 زیروبم رویکرد دولت در تهیه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/09/11