جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1139861 اعضای ناظر مجلس در شورایعالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند
تاریخ انتشار: 1398/02/23
1138071 ناظران مجلس در کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شدند
تاریخ انتشار: 1398/02/22
1078364 عضو ناظر در شورای عالی آب انتخاب شد
تاریخ انتشار: 1397/08/02
1073252 انتخاب نماینده ناظر در شورای عالی انرژی
تاریخ انتشار: 1397/07/01
927743 اعضای ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد انتخاب شدند
تاریخ انتشار: 1394/02/09
897678 اعضای ناظر در شورای پول و اعتبار مشخص شدند
تاریخ انتشار: 1393/05/19