جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1142396 کاهش جمعیت کیفری با احکام جایگزین حبس
تاریخ انتشار: 1398/02/29
1118803 نقش پررنگ آموزش در کاهش آسیب های اجتماعی
تاریخ انتشار: 1397/12/13
966010 کاهش عناوین مجرمانه تنها راهکار برقراری عدالت ترمیمی
تاریخ انتشار: 1395/02/26
960616 بیش از ۲۰۰هزار زندانی در کشور وجود دارد
تاریخ انتشار: 1395/02/04
908919 مرتکبین اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر مستحق تخفیف نیستند
تاریخ انتشار: 1393/07/30