جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1155166 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 (3. بخش نفت و گاز)
تاریخ انتشار: 1398/04/10
1155098 بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید بخش نفت و گاز در سال 1398
تاریخ انتشار: 1398/04/10
1151176 وضعیت پتروپالایشگاه ها در ایران و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت
تاریخ انتشار: 1398/03/29
1151164 پتروپالایشگاه ها و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت و بررسی وضعیت آن در ایران
تاریخ انتشار: 1398/03/29
1147159 برنامه اداره کشور بدون نفت
تاریخ انتشار: 1398/03/19
1147148 برنامه اداره کشور بدون نفت
تاریخ انتشار: 1398/03/19
1133310 برنامه ریزی کارشناسی برای مقابله و خنثی کردن اقدامات آمریکا
تاریخ انتشار: 1398/02/07
1133288 اتحاد بین المللی علیه بی نظمی جهانی ترامپ در حوزه نفت
تاریخ انتشار: 1398/02/07
1126435 مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز در نروژ (گزارش دوم)
تاریخ انتشار: 1398/01/24
1126418 بررسی وضعیت مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز در نروژ
تاریخ انتشار: 1398/01/24