جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1142594 افزایش اختیار مدیران محلی در شرایط جنگ اقتصادی
تاریخ انتشار: 1398/02/29
1142285 موضوع افزایش اختیار استانداران و فرمانداران
تاریخ انتشار: 1398/02/29
1052912 می توان تجربه موفق شوراها در زمینه تمرکززدایی را توسعه داد
تاریخ انتشار: 1397/02/16
1052189 مزایای تمرکززدایی اختیارات از تهران
تاریخ انتشار: 1397/02/09
904489 افزایش اختیارات استانداران مانع انباشت مسائل در پایتخت می شود
تاریخ انتشار: 1393/07/02