جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1619748 طرح کلی اصلاح ساختار بودجه جمع بندی می شود
تاریخ انتشار: 1399/07/16
1611352 جزئیات جدید از طرح تغییر ساختار بودجه
تاریخ انتشار: 1399/07/01
1609416 بررسی عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای کمیته امداد امام خمینی
تاریخ انتشار: 1399/06/29
1608438 اصلاح سیستم مالیاتی کشور باید در اولویت باشد
تاریخ انتشار: 1399/06/27
1607642 ضرورت حمایت تخصصی و حرفه ای از بازار سرمایه
تاریخ انتشار: 1399/06/24
1601690 بودجه سال 1400 به دور از وابستگی به نفت
تاریخ انتشار: 1399/06/14
1598218 ضرورت حل مشکلات معیشتی مردم و رفع موانع تولید
تاریخ انتشار: 1399/06/03
1586754 گزارش عملکرد سازمان بهزیستی
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1586574 طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
تاریخ انتشار: 1399/05/21
1586530 تدوین طرح اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی
تاریخ انتشار: 1399/05/21