جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1543026 خصوصی سازی واقعی و اقتصاد ملی و مردمی
تاریخ انتشار: 1399/03/18
1541654 واگذاری اقتصاد به مردم و شرایط آن
تاریخ انتشار: 1399/03/15
1527492 ضرورت عملیاتی شدن مراقبت پرستاری در منزل
تاریخ انتشار: 1399/02/29
1132703 لزوم نظارت و اعمال مالیات بر خانه های خالی در کشور
تاریخ انتشار: 1398/02/04
1080713 حمایت از تولید و افزایش صادرات غیرنفتی مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی​
تاریخ انتشار: 1397/08/15
1074674 استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی در گرو بهره گیری از توان بخش خصوصی
تاریخ انتشار: 1397/07/08
1058018 خصوصی سازی را باید شفاف تر کرد
تاریخ انتشار: 1397/03/05
1038750 بخش خصوصی و سرمایه های خرد مردم دو اهرم توسعه بنادر
تاریخ انتشار: 1396/09/13
1036705 جذب سرمایه های خارجی با سرعت بیشتری صورت گیرد
تاریخ انتشار: 1396/08/21
1032701 شرایط استفاده بخش خصوصی از ظرفیت فاینانس خارجی فراهم شود
تاریخ انتشار: 1396/07/03