جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1656610 کمیسیون صنایع مجلس و موضوع افزایش قیمت خودرو
تاریخ انتشار: 1400/02/18
1655797 رکود بازار خودرو
تاریخ انتشار: 1400/02/14
1621132 مخالفت مجلس با فرمول دولت برای قیمت گذاری خودرو
تاریخ انتشار: 1399/07/22
1613116 بررسی طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی ها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس
تاریخ انتشار: 1399/07/02
1607592 ردپای مصوبه افزایش سه ماهه قیمت خودرو در گرانی چهارچرخ ها
تاریخ انتشار: 1399/06/24
1598090 افزایش هر سه ماه یک بار قیمت خودرو و بی ثباتی اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/06/03
1568854 اولویت کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس
تاریخ انتشار: 1399/04/24
1567470 ضرورت اصلاح ساختار خودروسازی
تاریخ انتشار: 1399/04/21
1561552 رشد نرخ ارز و کاهش عرضه خودرو
تاریخ انتشار: 1399/04/11
1554348 راهکارهای موردنیاز برای ساماندهی بازارخودرو
تاریخ انتشار: 1399/03/30