جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1470177 آمریکا به دنبال اقناع افکارعمومی دنیا است
تاریخ انتشار: 1399/01/04
1370421 مشکل افغانستان در برابر قدرت های بزرگ
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1361869 آمریکا تأمین کننده اصلی بودجه افغانستان
تاریخ انتشار: 1398/09/11
1347880 حرکتی آمریکایی_ سعودی در عراق در حال رشد است
تاریخ انتشار: 1398/08/21
1309250 مذاکرات صلح با طالبان برنامه استراتژیک و مبنایی آمریکا نبود
تاریخ انتشار: 1398/07/17
1305534 آمریکا، تمامیت ارضی افغانستان بدون راهبرد آمریکایی را نمی خواهد
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1276094 آمریکا پروژه ناامن سازی افغانستان را دنبال می کند
تاریخ انتشار: 1398/06/30
1268334 آمریکا از گروه های افراطی طالبان برای توجیه حضور خود در افغانستان استفاده میکند
تاریخ انتشار: 1398/06/25
1267218 آمریکا به طور کامل از افغانستان خارج شود
تاریخ انتشار: 1398/06/24
1261954 جنگ و مذاکره آمریکا با طالبان قابل اعتماد نیست
تاریخ انتشار: 1398/06/12