جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1468421 لزوم توجه به مولفه های قدرت برای توسعه همه جانبه کشور
تاریخ انتشار: 1399/01/03
1258218 ضرورت تقویت آموزش های مهارتی
تاریخ انتشار: 1398/06/11
1208810 ضرورت استفاده از تکنولوژی های جدید لازمه نیل به اهداف کشور
تاریخ انتشار: 1398/05/08
1087654 چالشها و راهکارهای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1397/09/11
1087652 چالشها و راهکارهای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1397/09/11
1076117 اقتصاد دانش بنیان کشور را به سمت صنعتی شدن سوق می دهد
تاریخ انتشار: 1397/07/21
1066172 اثرات ارتباط دانشگاه با صنعت در اقتصاد
تاریخ انتشار: 1397/04/27
1036635 تحول اقتصاد نوآورانه با به ثمر نشستن طرح جامع اقتصاد دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/08/21
1035059 لزوم تقویت شرکت های دانش بنیان در مسیر تولید
تاریخ انتشار: 1396/08/03
1034793 سهم کالاهای تولیدی در قراردادهای خارجی افزایش یابد
تاریخ انتشار: 1396/07/30