جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1614562 تقویت روستاها به عنوان اولین حلقه از چرخه تولید
تاریخ انتشار: 1399/07/03
1607340 ضرورت توسعه زیرساخت های مناطق روستایی در کشور
تاریخ انتشار: 1399/06/23
1607296 مشکل جاده های روستایی با اصلاح قانون بودجه ۹۹ مرتفع می شود
تاریخ انتشار: 1399/06/23
1604160 ایرادات مصوبه تامین قیر رایگان هفته آینده بررسی می شود
تاریخ انتشار: 1399/06/18
1544194 اهمیت نقش روستاها در خودکفایی کشور
تاریخ انتشار: 1399/03/19
1543854 تشکیل فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستاها
تاریخ انتشار: 1399/03/19
1510137 بازنگری نحوه ورود افراد به شوراهای شهر و روستا
تاریخ انتشار: 1399/02/08
1377101 بررسی نحوه مشارکت بسیج در اجرای طرح های توسعه کشاورزی و روستایی
تاریخ انتشار: 1398/09/23
1297078 بررسی طرح اصلاح قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در کمیسیون کشاورزی
تاریخ انتشار: 1398/07/10
1297034 ضرورت اجرای قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی
تاریخ انتشار: 1398/07/10