جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1644859 وزارتخانه های نفت و کشور موظف به احداث جایگاه های سوخت گاز مایع به کمک بخش خصوصی عمومی شدند
تاریخ انتشار: 1399/12/13
1639974 هدف اولیه مجلس کاهش فشارهای ارزی به کشور
تاریخ انتشار: 1399/11/21
1628387 خبرنامه تحولات انرژی (3) دوره یازدهم (پیش بینی وضعیت بازار نفت و گاز جهان در شرایط شیوع موج دوم کرونا)
تاریخ انتشار: 1399/08/27
1614756 ایجاد اشتغال 10 برابر خام فروشی با رونق صنایع پایین دستی
تاریخ انتشار: 1399/07/04
1608438 اصلاح سیستم مالیاتی کشور باید در اولویت باشد
تاریخ انتشار: 1399/06/27
1606908 بررسی وضعیت طرح های توسعه ای وزارت نفت
تاریخ انتشار: 1399/06/22
1606950 چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی
تاریخ انتشار: 1399/06/22
1606948 درباره جهش تولید:5. چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی
تاریخ انتشار: 1399/06/22
1601690 بودجه سال 1400 به دور از وابستگی به نفت
تاریخ انتشار: 1399/06/14
1598016 تصمیم گیری درخصوص بودجه سنواتی از طریق مجلس
تاریخ انتشار: 1399/06/03