جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1616516 پیش بینی مشوق های بلندمدت برای حمایت از زوجین و فرزندان
تاریخ انتشار: 1399/07/07
1609372 بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده
تاریخ انتشار: 1399/06/29
1602014 آموزش و پرورش متولی اصلی تعلیم و تربیت کودکان است
تاریخ انتشار: 1399/06/15
1588886 تلاش کمیسیون فرهنگی مجلس برای افزایش بودجه حوزه فرهنگ در بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1585680 رسیدگی به ایرادات رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1399/05/20
1557282 آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شد
تاریخ انتشار: 1399/04/03
1555806 ارتباط مستقیم تمام مردم ایران با کمیسیون اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/04/02
1544062 اصل حوزه فرهنگ، مسئله تولید است
تاریخ انتشار: 1399/03/19
1484027 بررسی وضعیت مطبوعات در کمیسیون فرهنگی
تاریخ انتشار: 1399/01/17
1460579 نظام رتبه بندی فرهنگیان و اضافه شدن فوق العاده شغل
تاریخ انتشار: 1398/12/21