جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1647719 منابع انسانی مهمتر از منابع مادی هستند
تاریخ انتشار: 1400/01/09
1582292 اقتصاد مقاومتی در راستای خنثی سازی تحریم های دشمنان
تاریخ انتشار: 1399/05/15
1554614 اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه گذاری در کشور
تاریخ انتشار: 1399/03/31
1545594 راه نجات و عبور از مشکلات اقتصادی، ایستادگی و مقاومت
تاریخ انتشار: 1399/03/20
1544370 ضرورت توجه به وضعیت معیشتی مردم
تاریخ انتشار: 1399/03/19
1542436 لزوم وضع قوانین مربوط به خانواده و جمعیت
تاریخ انتشار: 1399/03/17
1542288 ضرورت مردمی شدن اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: 1399/03/16
1542182 ضرورت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: 1399/03/16
1533786 اثرگذاری منطق دیپلماسی مقاومت در برابر زورگویی های آمریکا
تاریخ انتشار: 1399/03/10
1533528 برنامه ریزی و تصویب قوانین در زمینه بهبود فضای کسب و کار،
تاریخ انتشار: 1399/03/09