جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1146478 ارزیابی سند پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
تاریخ انتشار: 1398/03/18
1146460 ارزیابی سند پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
تاریخ انتشار: 1398/03/18
1137466 تغییر الگوی مصرف تعرفه های برق
تاریخ انتشار: 1398/02/17
1093101 یکپارچگی اطلاعات و اصلاح ساختاری نظام اداری به سوی الگوی حکمرانی دیجیتال
تاریخ انتشار: 1397/10/02
1093099 یکپارچگی اطلاعات و اصلاح ساختاری نظام اداری به سوی الگوی حکمرانی دیجیتال
تاریخ انتشار: 1397/10/02
961615 تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی ممکن نیست
تاریخ انتشار: 1395/02/06
877404 اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی تفاوت دارد!
تاریخ انتشار: 1392/12/19
873037 ضرورت تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
تاریخ انتشار: 1392/11/14
847706 شفافیت ضمانت های اجرایی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تاریخ انتشار: 1392/04/09