جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1146478 ارزیابی سند پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
تاریخ انتشار: 1398/03/18
1146460 ارزیابی سند پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
تاریخ انتشار: 1398/03/18
1013633 نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه اقتصاد هم می تواند به عنوان یک الگوی موفق عمل کند
تاریخ انتشار: 1396/01/19
961615 تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی ممکن نیست
تاریخ انتشار: 1395/02/06
892186 مسئولین با رفتار و گفتار مناسب الگوسازی کنند
تاریخ انتشار: 1393/04/08