جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1146478 ارزیابی سند پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
تاریخ انتشار: 1398/03/18
1146460 ارزیابی سند پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
تاریخ انتشار: 1398/03/18
961615 تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی ممکن نیست
تاریخ انتشار: 1395/02/06
892296 الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و عدالت تبیین «پیشرفت» با تکیه بر دیدگاه های مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار: 1393/04/09