جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1556436 اهمیت اجرای طرح اصلاح الگوی کشت در کشور
تاریخ انتشار: 1399/04/03
1555934 اجرای الگوی کشت در کشور
تاریخ انتشار: 1399/04/02
1519538 ضرورت حمایت از کشاورزان
تاریخ انتشار: 1399/02/21
1054449 کدام الگو می تواند بحران کم آب کشور را مدیریت کند؟
تاریخ انتشار: 1397/02/23
1033951 طرح آبیاری قطره ای پیشرفت مناسبی نداشته است
تاریخ انتشار: 1396/07/19
1013243 اصلاح الگوی کشت نیازمند آموزش و اطلاع رسانی به کشاورز
تاریخ انتشار: 1396/01/15
922610 انتقاد از نبود الگوی کشت بهینه در کشور
تاریخ انتشار: 1393/11/28