جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1052189 مزایای تمرکززدایی اختیارات از تهران
تاریخ انتشار: 1397/02/09
858026 فراکسیون زنان از مجتهد زاده تقدیر کرد
تاریخ انتشار: 1392/07/17
802251 «انجام امور اجرایی از طریق معاونان رئیس جمهوری به جای وزارتخانه»
تاریخ انتشار: 1390/09/30