جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1543156 ایجاد کمیسیون تحول ساختار اداری
تاریخ انتشار: 1399/03/18
1047878 قوانین و مقررات اداری مالی و استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی به سازمان انتقال خون تسری می یابد
تاریخ انتشار: 1396/12/14
911984 اختیار تفویض امور مالی و اداری غیرقضات از سوی رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری
تاریخ انتشار: 1393/08/25