جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1523386 ضرورت اصلاح زیرساخت های الکترونیکی سازمان بورس
تاریخ انتشار: 1399/02/24
1494741 بررسی راهکارهای پساکرونا در مرکز پژوهش های مجلس
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1494403 مرکز پژوهش های مجلس و اصلاح قوانین مربوط به تولید
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1492563 توسعه کشور با استفاده از ظرفیت جوانان نخبه امکانپذیر می شود
تاریخ انتشار: 1399/01/22
1491777 مرکز پژوهش های مجلس و سایر بخش های پژوهشی پلت فرم موردنیاز جهش تولید را تدوین کنند
تاریخ انتشار: 1399/01/21
1491755 تعامل بیشتر مراکز پژوهشی با رسانه ها عاملی برای تزریق امید در جامعه
تاریخ انتشار: 1399/01/21
1490089 دوران پساکرونا نیازمند مدیریت غیرامنیتی است
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1468357 ابلاغ اولویت های" جهش تولید" از سوی رییس مجلس به کمیسیون حمایت از تولید ملی و مرکز پژوهش ها
تاریخ انتشار: 1399/01/03
1429435 برنامه های دولت ها برای تسهیل رشد استارت آپ های فناوری محور بخش کشاورزی (مطالعه موردی استرالیا، هند و هلند)
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1429399 بررسی برنامه های دولت ها برای تسهیل رشد استارت آپ های فناوری محور بخش کشاورزی
تاریخ انتشار: 1398/11/12