جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1556736 لزوم مناسب سازی زندگی برای دختر ایرانی
تاریخ انتشار: 1399/04/03
1553626 ضرورت توجه به ورزش همگانی و توسعه آن در جامعه
تاریخ انتشار: 1399/03/28
1495017 سهم وزارتخانه های بهداشت، ورزش و آموزش از بودجه جهت کاهش مصرف دخانیات
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1412029 بررسی بودجه حوزه ورزش و جوانان در لایحه بودجه سال 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/28
1411996 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 49. حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان
تاریخ انتشار: 1398/10/28
1397909 فسخ قراداد مربیان خارجی لیگ برتر و تیم ملی فوتبال
تاریخ انتشار: 1398/10/09
1396646 تحلیل وضعیت مشارکت ورزش همگانی در ایران و تبیین چالش ها و موانع کلان
تاریخ انتشار: 1398/10/07
1396618 وضعیت مشارکت ورزش همگانی در ایران
تاریخ انتشار: 1398/10/07
1373213 ضرورت توجه بیشتر به میراث فرهنگی
تاریخ انتشار: 1398/09/20
1289954 شورای عالی ورزش و تربیت بدنی تشکیل می شود
تاریخ انتشار: 1398/07/07