جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1641525 ضرورت تصویب طرح ایجاد مراکز خدمات ورزشی
تاریخ انتشار: 1399/12/02
1640563 راهکارهای حل مشکلات اشتغال جوانان در حوزه ورزش
تاریخ انتشار: 1399/11/27
1638671 موافقت مجلس با اصلاحات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش
تاریخ انتشار: 1399/11/15
1602684 لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1399/06/16
1565452 نظارت بر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان
تاریخ انتشار: 1399/04/18
1562676 ضرورت توسعه زیرساخت های ورزشی
تاریخ انتشار: 1399/04/14
1556736 لزوم مناسب سازی زندگی برای دختر ایرانی
تاریخ انتشار: 1399/04/03
1553626 ضرورت توجه به ورزش همگانی و توسعه آن در جامعه
تاریخ انتشار: 1399/03/28
1495017 سهم وزارتخانه های بهداشت، ورزش و آموزش از بودجه جهت کاهش مصرف دخانیات
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1412029 بررسی بودجه حوزه ورزش و جوانان در لایحه بودجه سال 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/28