جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1627075 بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در صحن
تاریخ انتشار: 1399/08/24
1618452 اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
تاریخ انتشار: 1399/07/12
1610682 تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها
تاریخ انتشار: 1399/06/31
1609114 طرح اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، آبان ماه به صحن ارائه می شوند
تاریخ انتشار: 1399/06/28
1591584 حضور ریس سازمان ثبت احوال در کمیسیون شوراها
تاریخ انتشار: 1399/05/25
1563908 اعلام وصول طرح جامع مدیریت شهری و روستایی
تاریخ انتشار: 1399/04/16
1560246 شوراها باید به ابزار قدرتمند نظارتی و اجرایی تبدیل شوند
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1555590 محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شد
تاریخ انتشار: 1399/04/01
1530532 قوانین انتخابات مجلس، شوراها، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری در مجلس دهم اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1399/03/01
1514531 موارد نسخ شده قانون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1399/02/14