جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1514465 فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رأی باید حداقل ۳ ماه باشد
تاریخ انتشار: 1399/02/14
1506639 فرصت شورای نگهبان برای بررسی پرونده نامزدها افزایش یابد
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1506391 اصلاح قانون انتخابات به ضرر دستگاه های امنیتی
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1506365 موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قوانین سه گانه انتخابات
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1506343 اصلاح برخی قوانین انتخابات مغایر قانون اساسی
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1484841 بررسی نقاط ضعف و قوت انتخابات الکترونیکی
تاریخ انتشار: 1399/01/18
1484777 برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی
تاریخ انتشار: 1399/01/18
1459129 جایگزین منتخبان فوت شده مجلس یازدهم، سال ۱۴۰۰ انتخاب می شوند
تاریخ انتشار: 1398/12/19
1446487 حضور مردم در انتخابات، سازمان اداره کشور را تقویت می کند
تاریخ انتشار: 1398/12/02
1445554 اهداف رسانه های بیگانه
تاریخ انتشار: 1398/11/30