جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1570942 لزوم اصلاح قوانین انتخاباتی
تاریخ انتشار: 1399/04/28
1566484 انتخابات دور دوم مجلس یازدهم در 21 شهریورماه برگزار می شود.
تاریخ انتشار: 1399/04/19
1559164 اصلاح قانون انتخابات
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1552614 نمایندگان ۵ تیرماه به حوزه های انتخابیه می روند
تاریخ انتشار: 1399/03/27
1514465 فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رأی باید حداقل ۳ ماه باشد
تاریخ انتشار: 1399/02/14
1506639 فرصت شورای نگهبان برای بررسی پرونده نامزدها افزایش یابد
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1506391 اصلاح قانون انتخابات به ضرر دستگاه های امنیتی
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1506365 موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قوانین سه گانه انتخابات
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1506343 اصلاح برخی قوانین انتخابات مغایر قانون اساسی
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1484841 بررسی نقاط ضعف و قوت انتخابات الکترونیکی
تاریخ انتشار: 1399/01/18