جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1406341 بررسی موضوع انتقال آب بین حوضه ای و انتقال آب از دریا در جهان
تاریخ انتشار: 1398/10/23
1406368 انتقال آب بین حوضه ای و انتقال آب از دریا 1. جهان
تاریخ انتشار: 1398/10/23
1405969 بررسی انتقال آب بین حوضه ای و انتقال آب از دریا در ایران
تاریخ انتشار: 1398/10/22
1405984 انتقال آب بین حوضه ای و انتقال آب از دریا 2. ایران
تاریخ انتشار: 1398/10/22
1027381 تصویب لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر
تاریخ انتشار: 1396/04/28
1023964 دفع فاضلاب و زباله یکی از اولویت های برنامه ششم است
تاریخ انتشار: 1396/04/04
1003675 مخالفت مجلس با انتقال آب دریاچه خزر
تاریخ انتشار: 1395/10/08
987689 امکان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بصورت بالقوه وجود دارد
تاریخ انتشار: 1395/06/24
980870 کشورهای حاشیه دریای خزر مشتری مرکبات ایرانی
تاریخ انتشار: 1395/05/10
905526 علت مخالفت ابتکار با طرح انتقال آب از خزر
تاریخ انتشار: 1393/07/07