جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1239674 باید نخبگان را جذب کرد
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1239606 فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه های دنیا مرز نمی شناسد
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1121068 فرصت های مطالعاتی در مسیر حل مشکلات کشور
تاریخ انتشار: 1397/12/20
1110534 اسلام به عنوان دکترین جدید در دنیا مطرح است
تاریخ انتشار: 1397/11/24
1107596 پیشرفت علمی ایران در دوران پس از انقلاب
تاریخ انتشار: 1397/11/14
1105562 علم در حوزه پزشکی به 75 برابر زمان طاغوت رسیده است
تاریخ انتشار: 1397/11/08
931237 کتاب «نشست مشترک مرکز پژوهش ها و انجمن های علمی کشور» منتشر شد
تاریخ انتشار: 1394/04/07
887531 نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و انجمن های علمی سراسر کشور (1)
تاریخ انتشار: 1393/03/04
887533 نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس و انجمن های علمی سراسر کشور (2)
تاریخ انتشار: 1393/03/04
887536 نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس و انجمن های علمی سراسر کشور (3)
تاریخ انتشار: 1393/03/04